Vykurovanie

Projektová dokumentácia vykurovania obsahuje:

 • technickú správu
 • výpočet tepelných strát objektu a bilancie
 • výpočet potreby tepla objektu
 • projektové hodnotenie energetickej hospodárnosti so zatriedením objektu do energetickej triedy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. a vyhlášky 364/2012 Z.z
 • návrh zdroja tepla:
 • kotol - na tuhé palivo, elektrický, plynový, (nízkoteplotný, kondenzačný...)
 • tepelné čerpadlo - zem/voda, voda/voda, vzduch/voda
 • solárne kolektory - v prípade podpory vykurovania solárnym systémom, ohrevu bazénovej vody
 • návrh distribučného a odovzdávacieho systému:
 • konvenčný vykurovací systém - vykurovacie telesá
 • veľkoplošný sálavý systém - podlahové, stropné, stenové vykurovanie
 • návrh a výpočet dimenzií vykurovacích rozvodov ako aj hydraulické vyregulovanie navrhnutého systému
 • návrh spôsobu merania a regulácie
 • výkaz materiálu
 • rozpočet

Výkresová časť:

pôdorysy:
podzemných a nadzemných podlaží, s vykreslením nadimenzovaných rúrok distribučného systému vykurovania ako aj vykreslenie odovzdávacieho systému vykurovania v objekte
strechy, s riešením umiestnenia a napojenia solárnych kolektorov alebo iných zariadení

schémy:

 • vykurovacieho systému
 • zapojenia zdroja tepla
 • rozvinuté rezy vykurovacieho systému
 • konštrukčné detaily navrhnutých zariadení a celkov

Projektová dokumentácia sa líši obsahom, podľa náležitostí v miere, ktorú požaduje nadradený hlavný inžinier projektu, alebo podľa príslušného stupňa vyhotovenia :

 • projekt pre územné rozhodnutie
 • projekt na stavebné povolenie
 • projekt na realizáciu stavby
 • projekt skutočného vyhotovenia stavby