Naša spoločnosť je členom Slovenskej Komory Stavebných Inžinierov (SKSI)

  • Ponúkame Vám komplexné autorizované vypracovanie projektovej dokumentácie v oblasti TZB.
  • Projektová dokumentácia je vypracovaná v stupni pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a v stupni pre realizáciu stavby.
  • Každý projekt vyžaduje individualny pristup z dôvodu splnenia požiadaviek investora resp. architekta.
  • Okrem projektovej dokumentácie ponúkame odbornú poradenskú činnosť v daných profesiách.

Expedícia projektu


Rýchlo a spoľahlivo

  • v závislosti od náročnosti projektu sa projektová dokumentácia pre jednoduché stavby a rodinné domy vypracováva do 5-10 pracovných dní
  • pre stavby rozsiahlejšieho charakteru sa termín dodania upresní po dohode s investorom resp.architektom
  • vieme akceptovať aj návalové práce (väčší počet rodninných domov v krátkom časovom horizonte)

Detailná dokumentácia

  • vyhotovenie projektovej dokumentácie je štandardne v počte 6 kopií a vo farebnej tlači
  • projektová dokumentácia je dodávaná v tlačenej a elektronickej forme (email po dohode aj na zálohovacom médiu)