Vykurovanie

Obnova objektu školskej budovy (výpočet TS, zdroj tepla- plynová kotolňa 240kW, vykurovacie telesa, hydraulické vyregulovanie)

Zariadenie sociálnych služieb Podrečany (výpočet TS, zdroj tepla - kotolňa 150kW, solárny sytém,vykurovacie telesa, hydraulické vyregulovanie)

Výrobná hala Metal Forming Solution (MFS) Kechnec

SO 02 Administratíva (2500m2, výpočet TS, , vykurovacie telesa + fancoily, hydraulické vyregulovanie)

Hotel Radzovce rekonštrucia zariadenia (výpočet TS, zdroj tepla-kotolňa na tuhé palivo  250kW, vykurovacie telesa, hydraulické vyregulovanie)

OCEĽOVÁ HALA - INTEGRA BB (výpočet TS, zdroj tepla - plynová kotolňa,vykurovacie telesa, teplovzdušné fukáre)

Veľkoobchodná predajňa elektroniky (výpočet TS, zdroj tepla - plynová kotolňa,vykurovacie telesa, teplovzdušné fukáre)

Výrobný závod HANDTMANN Kechnec

SO 01.1 Administratíva (2000m2, výpočet TS, zdroj tepla-kotolňa 200kW, vykurovacie telesa, hydraulické vyregulovanie)

Rekonštrukcia ÚK v ZŠ s MŠ na Bratríckej ulici v Opatovej (dopojenie na existujúci zdroj tepla, 3 vetvy - 150kW, hydraulické vyregulovanie)

Vybudovanie nového zdroja tepla s využitím obnoviteľných zdrojov budovy Materskej školy a Obecného úradu Závada

(návrh zdroj tepla - plynová kotolňa,kotolňa na tuhé palivo, solár,výkon 200kW)

Prestavba Obecného objektu na Zariadenie cestovného ruchu - Obecný penzión (výpočet TS, zdroj tepla, vykurovacie telesa, hydraulické vyregulovanie)

Zariadenie pre seniorov Senec (výpočet TS, zdroj tepla,vykurovacie telesá, hydraulické vyregulovanie)

Prestavba budovy ubytovne na Bytový dom (výpočet TS, zdroj tepla, vykurovacie telesa, hydraulické vyregulovanie)

Podnikateľské, vzdelávacie a rehabilitačno-relaxačné centrum, Trnava (výpočet TS, zdroj tepla, vykurovacie telesa, hydraulické vyregulovanie)

Zariadenie pre seniorov Štrkovec (výpočet TS, zdroj tepla, vykurovacie telesa+podlahovké vykurovanie, hydraulické vyregulovanie)

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB,Dúbravy (výpočet TS, zdroj tepla - kotol na pelety, podlahové vykurovanie, hydraulické vyregulovanie)

Výmena a oprava systému ústredného vykurovania ZŠ na Ulici Slobody 2, Poltár (výpočet TS, dopojenie na existujúci rozdeľovač, 4 vetvy - 400kW, vykurovacie telesa 260ks, hydraulické vyregulovanie)

Komplexná rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove (výpočet TS, zdroj tepla-kotoľňa 240kW, vykurovacie telesa, hydraulické vyregulovanie)

Rozširenie areálu firmy Stachema, Rovinka /Laboratória ,Skladová hala/(výpočet TS, zdroj tepla, vykurovacie telesá, teplovzdušné jednotky)

PREDŠKOLSKÉ ZARIADENIE PRE INTEGRÁCIU DETÍ (výpočet TS, zdroj tepla, vykurovacie telesá)

PRÍSTAVBA VÝROBNEJ HALY LUKAMASÍV, KRIVÁŇ (výpočet TS, teplovzdušné jednotky-SAHARA)

OBCHODNÁ A SKLADOVÁ BUDOVA, KRIVÁŇ (výpočet TS, zdroj tepla, vykurovacie telesá)

POLIKLINIKA ČK plus BARDEJOV (výpočet TS, zdroj tepla, podlahové vykurovanie)

ZVÝŠENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI OBJEKTU OBECNÉHO ÚRADU RATKA (výpočet TS, zdroj tepla, vykurovacie telesa, hydraulické vyregulovanie)

Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu a priľahlých administratívnych priestorov v Modrom Kameni (výpočet TS, zdroj tepla, vykurovacie telesa, hydraulické vyregulovanie)

MATERSKÁ ŠKÔLKA LOVINOBAŇA (výpočet TS, zdroj tepla, vykurovacie telesa, hydraulické vyregulovanie)

OBYTNÝ SÚBOR KRÁSNO NAD KYSUCOU ( 60 bytov, výpočet TS, zdroj tepla, vykurovacie telesa)

OKRESNÝ ÚRAD - BÁNOVCE NAD BEBRAVOU (výpočet TS, zdroj tepla, vykurovacie telesa, hydraulické vyregulovanie)

OBVODNÉ ODDELENIE PZ - STARÁ TURÁ (zdroj tepla, vykurovacie telesá, hydraulické vyregulovanie)

Novostavba rodinného domu - Modrý Kameň (výpočet TS, kotol na pelety, podlahové vykurovanie)

Novostavba rodinného domu - Modrý Kameň (výpočet TS, elektrokotol, podlahové vykurovanie)

Novostavba rodinného domu - Očová (výpočet TS, elektrokotol, solárne panely, podlahové vykurovanie)

Rodinný dom Viairon Želovce (kotol na pelety, solárne panely, podlahové vykurovanie)

Rodinný dom - Stupava (plynový kotol, solárne panely, podlahové vykurovanie)

Novostavba rodinného domu - Veľký Krtíš (výpočet TS, plynový kotol, podlahové vykurovanie)

Výstavba bytu na 3. poschodí - Martin (výpočet TS,plynový kotol, podlahové vykurovanie)

Rodinný dom - Marcheg (výpočet TS, plynový kotol, podlahové vykurovanie)

Novostavba rodinného domu - Ožďany (elektrokotol, solárne panely, ohrev bazénovej vody, podlahové vykurovanie)

Rodinný dom - Kováčová (výpočet TS,tepelné čerpadlo, podlahové vykurovanie)

POLYFUNKČNÁ BUDOVA - Hriňová (výpočet TS,kotol na tuhé palivo podlahové vykurovanie a radiátory)

Novostavba rodinného domu - Hainburg (výpočet TS, tepelné čerpadlo, podlahové vykurovanie)

Rodinný dom - Chorvátsky Grob (výpočet TS, plynový kotol, podlahové vykurovanie)

RADOVÝ DOM - SEKTOR A, B, C - HAINBURG (výpočet TS,tepelné čerpadlo, podlahové vykurovanie)

Novostavba rodiného domu - Borinka (výpočet TS, plynový kotol, podlahové vykurovanie)

Rodinný dom - Úloža (výpočet TS, plynový kotol, podlahové vykurovanie)

Budova pre obchod a služby - Fiľakovo (výpočet TS, plynový kotol, podlahové vykurovanie)

Novostavba rodinného domu - Most pri Bratislave (výpočet TS,plynový kotol, vykurovacie telesá)

Rekreačný dom - Hamuliakovo (výpočet TS, elektrokotol, podlahové vykurovanie)

Rodinný dom Dičova - Piešťany (výpočet TS, plynový kotol, podlahové vykurovanie)

Stavebné úpravy rodinného domu - Drážkovce (výpočet TS, plynový kotol, podlahové vykurovanie)

Rodinný dom - Ľubietová (výpočet TS, kotol na tuhé palivo, podlahové vykurovanie)

REKONŠTRUKCIA BUDOVY NA KULTÚRNY DOM - II. A III. ETAPA - Veľká nad Ipľom (výpočet TS, plynový kotol, vykurovacie telesá)

STAVEBNÉ ÚPRAVY VÝROBNÉHO OBJEKTU Bryndziareň - Turčianske Teplice (výpočet TS, kotol na pelety, vykurovacie telesá)

VÝROBA TRVANLIVÉHO PEČIVA - DETVA (plynový kotol + Kaloriferi, vykurovacie telesá)

Reštaurácia - Dolný Kubín (plynový kotol, podlahove vykurovanie + vykurovacie telesá)

BYTOVÝ DOM ĎURKOVA - NITRA (hydraulické vyregulovanie, vykurovacie sústavy)

a množstvo projektov rodinných domov,čiastkových projektov a rekonštrukcii