Plynofikácia

Prestavba priemyselnej haly na ľahkú montážnu halu (prípojka a vnútorné rozvody - teplovzdušné plynové ohrievače )

Obnova objektu školskej budovy (prípojka a vnútorné rozvody - kotolňa)

Obrobňa hala Thorma Fiľakovo (vnútorné STL rozvody -  plynové infražiariče)

Prestavba budovy ubytovne na Bytový dom (prípojka a vnútorné rozvody - kotolňa)

Zariadenie pre seniorov Senec (prípojka a vnútorné rozvody - kotolňa,kuchyňa)

Podnikateľské, vzdelávacie a rehabilitačno-relaxačné centrum, Trnava (vnútorné rozvody - kotolňa,kuchyňa)

Zariadenie pre seniorov Štrkovec (prípojka a vnútorné rozvody - kotolňa,kuchyňa)

Bytový dom Zemianské Pohradie (11 bytov, prípojka, vnútorné rozvody)

Novostavba rodinného domu - Stupava (prípojka a vnútorné rozvody)

Rozšírenie areálu firmy Stachema, Rovinka /Laboratóriá, Skladová Hala/ (prípojka a vnútorné rozvody, propán)

OBYTNÝ SÚBOR KRÁSNO NAD KYSUCOU (60 bytov, prípojka, vnútorné rozvody)

Novostavba rodinného domu - Stupava (prípojka a vnútorné rozvody)

Stavebné úpravy spoločenského objektu v obci Širákov (prípojka a vnútorné rozvody)

Rodinný dom - Beladice (vnútorné rozvody)

Rodinný dom rekonštrukcia - Hontianske Nemce (vnútorný rozvod)

Novostavba polyfunkčného bytového domu Mini - Senec (vnútorný rozvod)

Rodinný dom - Marcheg (vnútorné rozvody)

Rodinný dom - Chorvátsky Grob (prípojka a vnútorné rozvody)

Novostavba rodiného domu - Borinka (vnútorné rozvody)

Novostavba rodinného domu - Most pri Bratislave (prípojka a vnútorné rozvody)

Rodinný dom Dičova - Piešťany (vnútorný rozvod)

a množstvo projektov rodinných domov a prípojok