Vzduchotechnika

Montážna hala Dometic - Fiľakovo (návrh VZT jednotiek, vetranie, rozvody, výkaz výmer)

Výrobná hala Whirpool - Poprad ( návrh dverných clôn, chladenie kancelárie, vetranie soc. priestorov, rozvody, výkaz výmer)

Nájomný priestor Primabanka - Nitra, Bratislava - Karlová Ves (návrh jednotiek, chladenie, kúrenie, vetranie soc. priestorov, rozvody, výkaz výmer)

Zdravotnícke zariadenie Racket - Banská Bystrica (návrh rekuperačnej VZT jednotky, 3-stupňová filtrácia, čisté nadstavce - hepafiltre, vetranie soc. priestorov, rozvody, výkaz výmer)

Zdravotnícke zariadenie CRM - Banská Bystrica (návrh rekuperačnej VZT jednotky, 3-stupňová filtrácia, čisté nadstavce - hepafiltre, vetranie soc. priestorov, rozvody, výkaz výmer)

Galéria Lúčenec - Flamengo pattiserie&gelaterie ( návrh jednotiek, chladenie, kúrenie, vetranie, vetranie soc. priestorov, rozvody, výkaz výmer)

Výroba trvanlivého pečiva - Detva (návrh rekuperačnej VZT jednotky, vetranie, vetranie soc. priestorov, odsávanie od pece, rozvody, výkaz výmer, rozpočet)

Administratívne priestory KVK - Trenčín ( návrh chladiacich jednotiek, vetranie soc. priestorov, rozvody, výkaz výmer)

Polyfunkcia Mostáreň - Brezno (návrh rekuperačných VZT jednotiek, návrh chladiacich jednotiek, vetranie kuchyne a soc. zariadení, rozvody, výkaz výmer)

Reštaurácia - Brezno (návrh chladiacich jednotiek, vetranie kuchyne a soc. zariadení, rozvody, výkaz výmer)

Vinársky dom - Veľký Krtíš ( návrh chladenia skladu vína, vetranie soc. priestorov, rozvody, výkaz výmer, rozpočet)