Zdravotechnika

Výrobný závod HANDTMANN Kechnec

SO 01.1 Administratíva (2000m2 vnútorný rozvod vody,požiarny vodovod, splašková , tuková kanalizácia )

SO 01.2 Výrobno - skladová hala ( 16000m2, rozvod technologickej vody, technologická kanalizácia,splašková kanalizácia )

Rekonštrukcia a modernizácia budovy polikliniky v Detve na CIZS (vnútorný rozvod vody,požiarny vodovod,splašková kanalizácia )

Zariadenie pre seniorov Senec (vnútorný rozvod vody,požiarny vodovod, splašková , tuková kanalizácia )

Prestavba budovy ubytovne na Bytový dom (vnútorný rozvod vody,požiarny vodovod, splašková a dažďová kanalizácia, areálové rozvody a vodovodná a kanaizačná prípojka)

Podnikateľské, vzdelávacie a rehabilitačno-relaxačné centrum, Trnava (vnútorný rozvod vody,požiarny vodovod, splašková a dažďová kanalizácia, tuková kanalizácia)

Zariadenie pre seniorov Štrkovec (vnútorný rozvod vody,požiarny vodovod, splašková a dažďová kanalizácia, tuková kanalizácia areálové rozvody a vodovodná a kanaizačná prípojka)

ZARIADENIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB (vnútorný rozvod vody,požiarny vodovod, splašková a dažďová kanalizácia, tuková kanalizácia)

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Partizánska, Lučenec (rekonštrukcia vnútorného rozvodu vody,výmena ZO)

Komplexná rekonštrukcia budovy Mestského kultúrneho strediska vo Fiľakove (vnútorný rozvod vody,požiarny vodovod, splašková , vodovodná prípojka)

Rozširenie areálu firmy Stachema, Rovinka /Laboratória,Skladová hala/ (vnútorný rozvod vody,požiarny vodovod, splašková a dažďová kanalizácia, areálový rozvod)

Integrovaná MATERSKÁ ŠKOLKA /50 detí/ a DETSKÉ JASLE /46 batoliat/ s jedálňou a TELOCVIČŇOU , Lučenec (vnútorný rozvod vody,požiarny vodovod, splašková a dažďová kanalizácia, tuková kanalizácia, vodovodná a kanalizačná prípojka)

PREDŠKOLSKÉ ZARIADENIE PRE INTEGRÁCIU DETÍ /32 detí/,LUČENEC (požiarny vodovod, splašková a dažďová kanalizácia,tuková kanalizácia, prípojky)

PRÍSTAVBA VÝROBNEJ HALY LUKAMASÍV, KRIVÁŇ (požiarny vodovod a dažďová kanalizácia)

OBCHODNÁ A SKLADOVÁ BUDOVA, KRIVÁŇ (prípojky a vnútorné rozvody)

POLIKLINIKA ČK plus BARDEJOV (vnútorné rozvody)

MATERSKÁ ŠKÔLKA LOVINOBAŇA (prípojky a vnútorné rozvody, tuková kanalizácia)

OBYTNÝ SÚBOR KRÁSNO NAD KYSUCOU (60 bytov, vnútorné rozvody, prípojky, vsakovací systém. areálové rozvody)

Polyfunkčná budova - Veľký Krtíš (prípojky a vnútorné rozvody)

BITÚNOK A ROZRÁBKAREŇ MÄSA - Voderady (vnútorné rozvody)

Novostavba rodinného domu - Stupava (prípojky a vnútorné rozvody)

Novostavba rodinného domu - Modrý Kameň (vnútorné rozvody)

Rodinný dom - Búdková cesta, Bratislava (vnútorné rozvody)

Rodinný dom - Chorvátsky Grob (prípojka a vnútorné rozvody)

Novostavba rodinného domu - Modrý Kameň (vnútorné rozvody)

DETSKÉ CENTRUM BUPPI - SHOPPING PALACE BRATISLAVA, ZLATÉ PIESKY (vnútorné rozvody)

Novostavba rodinného domu - Očová (vnútorné rozvody)

Rodinný dom - Želovce (prípojka a vnútorné rozvody)

Bytové domy Dubnička V. v Bánovciach nad Bebravou (vnútorné rozvody)

Rodinný dom - Podunajské Biskupice (vnútorné rozvody)

Novostavba rodinného domu - Veľký Krtíš (prípojka a vnútorné rozvody)

Výstavba bytu na 3. poschodí - Martin (vnútorné rozvody)

Rodinný dom - Marcheg (vnútorné rozvody)

Novostavba rodinného domu - Ožďany (prípojka a vnútorné rozvody)

REŠTAURÁCIA, KAVIAREŇ A HERŇA "LIBERTY" - Bratislava, Lamač (vnútorné rozvody)

Rodinný dom - Kováčová (vnútorné rozvody)

POLYFUNKČNÁ BUDOVA - Hriňová (prípojky a vnútorné rozvody)

Novostavba rodinného domu - Hainburg (vnútorné rozvody)

Rodinný dom - Chorvátsky Grob (vnútorné rozvody)

Radový dom - Sektor A, B, C - Hainburg (vnútorné rozvody)

Novostavba rodiného domu - Borinka (vnútorné rozvody)

Rodinný dom - Stupava (vnútorné rozvody)

Novostavba rodinného domu - Nitra (vnútorné rozvody)

Novostavba rodinného domu - Most pri Bratislave (prípojka a vnútorné rozvody)

Rodinný dom Dičova - Piešťany (vnútorný rozvod)

PREDAJNÁ JEDNOTKA v Obchodom dome OC Galeria - Lučenec (vnútorné rozvody)

STAVEBNÉ ÚPRAVY VÝROBNÉHO OBJEKTU Bryndziareň - Turčianske Teplice (vnútorný rozvod)

VÝROBA TRVANLIVÉHO PEČIVA - DETVA (prípojky a vnútorný rozvod)

Reštaurácia - Dolný Kubín (prípojky a vnútorné rozvody)

Nájomný priestor Primabanka - Nitra, Bratislava - Karlová Ves (prípojky a vnútorné rozvody)

a množstvo projektov rodinných domov,čiastkových projektov,rekonštrukcií a prípojok