Naša spoločnosť Vám ponúka komplexné vypracovanie projektovej dokumentácie v oblasti TZB

TZB - PLUS s.r.o.

V.V.Majakovského 2361/8
98401 Lučenec

IČO: 51739305
DIČ: 2120769211

IČ DPH : SK2120769211

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica k dátumu 25. mája 2018, Oddiel: Sro, vl.34406/S

Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s

IBAN : SK64 0200 0000 0039 6482 3355

Kontaktná osoba

Ing. Lukáš Rácz, PhD.

-aut. stav. inžinier v kategórii inžinier pre technické,technologické a energetické vybavenie stavieb - reg. č. 6484*I4

mobil : +421905358792

email : tzb-plus@tzb-plus.sk